ForOut Min

VAN FORENSISCH CLIENT NAAR EEN ‘VRIJE’ BURGER

Intakeprocedure


De intakeprocedure bij ForOut Min start vanuit de kandidaat-cliënt of diens begeleidende dienst. Hij/zij dient hiervoor een aanmeldingsformulier  in te vullen. De intakeverantwoordelijken zijn Kristel Vlemincx en Joke Vanmontfort.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt dit besproken op de multidisciplinaire teamvergadering. Hier zijn de coördinator en alle medewerkers van ForOut Min aanwezig.

Vervolgens wordt contact opgenomen met de verwijzende instantie.

Bij een mogelijke opstart wordt een zorgtafel georganiseerd.

Dit is een overleg met de cliënt en alle betrokken partners in zijn netwerk. Het doel is om de violen met alle partijen gelijk te stemmen en doelstellingen op te stellen en te concretiseren.

De zorgtafel is bepalend voor de verdere evolutie van de begeleiding en de concrete inplanning hiervan.