Beschut Wonen Min

VAN FORENSISCH CLIENT NAAR EEN ‘VRIJE’ BURGER

Doel


“Hoogst haalbare graad van zelfstandigheid”

Beschut Wonen Min richt zicht tot meerderjarige mannen die geïnterneerd en vrij op proef zijn.

Deze doelgroep willen we de mogelijkheid bieden om, mits ondersteuning en begeleiding, in een zo zelfstandig mogelijke woonvorm, maatschappelijk aanvaardbaar en constructief te functioneren.

Stabiliteit en opvolging van de psychiatrische problematiek en een gestructureerde dagactiviteit zijn hierbij noodzakelijk, evenals het aanvaarden van een individueel begeleidingsplan.

Om onze doelstelling na te streven, beschikken we over een vijftigtal wooneenheden, We maken hierbij de opsplitsing tussen gemeenschapshuizen en studiowonen met groepswerking.