Dagbesteding

Dagbesteding


  • Een volwaardige participatie aan de maatschappij is het ultieme doel bij het begeleiden van cliënten.
  • Het kunnen uitvoeren van betekenisvolle activiteiten zijn een belangrijke voorwaarde om re-integratie tot een goed einde te brengen.
  • We streven naar een verrijkend en gevarieerd aanbod opdat de cliënten hun interesses kunnen aftasten, vaardigheden kunnen aanleren en onderhouden en hun omgeving kunnen verruimen.Dagbesteding