Beschut Wonen Min

VAN FORENSISCH CLIENT NAAR EEN ‘VRIJE’ BURGER

Intakeprocedure


Beschut Wonen Min is ingebed in een forensisch zorgcircuit.

De intakeprocedure start vanuit PVT Min, omdat zij fungeren als observatie -en trainingshuis in de volgende stap naar meer zelfstandigheid.

Aan betrokkene wordt gevraagd om een schriftelijke aanvraag met motivering op te stellen. Op basis van deze aanvraag wordt de hulpverlener gecontacteerd in functie van meer achtergrondinformatie in de vorm van een dossier.

Dit dossier wordt voorgelegd aan het multidisciplinaire team.

Indien het team beslist dat een verblijf in Beschut Wonen Min voor de kandidaat een meerwaarde kan zijn, dan wordt hij/zij uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de wederzijdse verwachtingen getoetst.

Indien de kandidaat-bewoner in aanmerking komt voor Beschut Wonen Min, wordt hij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de woonbegeleider en de bewoners van een groepswoning of studiowoning. Met hun mening wordt rekening gehouden bij de verdere behandeling van de kandidatuur.

Op de teamvergadering tenslotte, worden alle gegevens en conclusies bekeken en wordt een definitieve beslissing genomen.