ForOut Min

VAN FORENSISCH CLIENT NAAR EEN ‘VRIJE’ BURGER

Doel


Forensisch Outreach Min (ForOut Min) richt zich tot geïnterneerden, vrij op proef, die ambulant behandelbaar zijn. We hanteren geen exclusiecriteria inzake psychiatrische problematiek of de aard van de feiten.

De zorg wordt uitgevoerd binnen een bestaand of nog uit te bouwen zorgcircuit en gebeurt steeds  in samenwerking met de reguliere dienstverlening.

De doelstelling is om de cliënt zo goed als mogelijk te laten participeren aan onze samenleving. We bewandelen samen de weg van van forensisch cliënt naar vrije burger.

ForOut Min focust tevens op netwerkondersteuning en coördinatie vanuit de volgende kerntaken:

  • Adviserende en ondersteunende functie aan organisaties en diensten in het werkveld.
  • Doorgedreven samenwerking tot stand brengen met en tussen diensten.
  • Onderhouden van netwerken rond de cliënt.
  • Voorzien of verder uitbouwen van een zorgcircuit met aandacht voor opvang bij crisissituaties.
  • Regelmatige contacten met de cliënt, al dan niet in zijn/haar thuissituatie.