Beschut Wonen Min

"Dromen zijn het begin van realiteit"

Cliëntenparticipatie


“Dromen zijn het begin van realiteit”

In het kader van de ontwikkeling van cliëntenparticipatie is in september 2013 een bewonersraad opgericht.

De bewonersraad is een raad van en voor de bewoners, en wordt voorgezeten door een door hen verkozen voorzitter.

De agenda wordt bepaald door de onderwerpen die aangebracht worden door de bewoners. De bewonersraad buigt zich in hoofdzaak over onderwerpen die alle bewoners binnen Beschut Wonen Min aanbelangen. De agendapunten met eventuele vragen worden nadien teruggekoppeld op de teamvergadering van Beschut Wonen Min.