AC ‘t Lokaal

VAN FORENSISCH CLIENT NAAR EEN ‘VRIJE’ BURGER

Intakeprocedure


AC ’t lokaal staat open voor mensen vanuit PVT Min , BW Min en ForOut Min, en tevens voor mensen van buiten Circuit Min.

In eerste instantie vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Hierin wordt getracht om met de kandidaat deelnemer zoveel mogelijk informatie uit te wisselen om op maat te kunnen werken. Dit gesprek wordt ondersteund met een onthaalbrochure en een rondleiding binnen de volledige werking.

Vervolgens worden de kandidaat deelnemers besproken op de teamvergadering.

Tot slot wordt een weekplanning opgemaakt en kan de deelname starten.