AC ‘t Lokaal

VAN FORENSISCH CLIENT NAAR EEN ‘VRIJE’ BURGER

Doel


“Van passief naar actief”

Een volwaardige participatie aan de maatschappij is het ultieme doel bij het begeleiden van forensische cliënten.

Het kunnen uitvoeren van betekenisvolle activiteiten zijn een belangrijke voorwaarde om deze re-integratie tot een goed einde te brengen.  Bovendien kan het aangaan van betekenisvolle activiteiten antisociaal en crimineel gedrag verminderen.

We streven naar een verrijkend en gevarieerd therapeutisch aanbod opdat de cliënten hun interesses kunnen aftasten, vaardigheden kunnen aanleren en onderhouden en hun omgeving kunnen verruimen.